TAOISTA

Objevte taoismus (daojia) a prostě žijte!

Formou krátkých zápisků a odkazů (i jinam) vám představujeme staročínskou filozofií inspirovaný, trvale udržitelný, prostý (frugal) životní styl. Máte možnost volně sdílet myšlenky, uvedené na tomto webu. Jeho vzniku předcházelo jednak studium základních taoistických textů, hlavně ale ochota vzít si z nich ponaučení pro běžný život a srozumitelně zaznamenat v nich obsaženou moudrost k užitku co nejširšího okruhu čtenářů. Autor objevil cestu (tao) náhodou, když byl ve fázi intenzivního hledání... Učení nemusíme slepě následovat ani trapně napodobovat mistry. Raději buďme vnímavými žáky a važme si školy života. Taoismus (v jeho západní podobě) je spíše než doslovným návodem na život jakýmsi úvodem k duchovnosti. Někomu se může stát odrazovým můstkem k dalšímu hledání pravdy, boha, atd. Nehleďme tedy na taoismus jako na něco pevně daného a neměnného. Zkusme jím obohatit naše nitro a s otevřenou myslí se vydat na cestu...

Kdo je taoista?

Ten, který praktikuje taoismus, bývá nazýván taoista. Ve starověké Číně pěstovali mnozí lidé prostý život v souladu s přírodou. Nikoho tenkrát ani nenapadlo mluvit o nich jako o taoistech.

Co je taoismus?

Až čínský historik S’-ma Čchien kolem roku 100 před n. l. charakterizoval některé mudrce (často legendární postavy) jako představitele daojia - školy tao. Později se z této filozofie (na jejíž užití se výhradně zaměřujeme) stal čínský lidový náboženský kult daojiao (uctívání předků, obětování bohům, ochrana před temnými silami, pověrčivost, geomancie, věštění, alchymie), jenž se dále dělil do různých sekt a spolků (např. Cesta pěti měřic rýže, Cesta nebeských mistrů, Cesta ortodoxní jednoty, Cesta úplné pravdy a další). S nástupem konfucianismu a čchanového (zen) buddhismu se taoismus (hlavně ten filozofický) dostal na okraj zájmu čínské společnosti, ale povědomí o něm nezaniklo. Coby světový názor a způsob života je taoismus (podobně jako zen) známý dodnes i na Západě.

Mudrci

Hlavními představiteli filozofického taoismu (daojia) jsou dávní mudrci Lao-c', Čuang-c' a Lie-c'. Překlady sebraných spisů těchto mistrů jsou dostupné i u nás. Jejich učení se stalo inspirací pro mnoho oborů lidské činnosti. Například tradiční čínská medicína, feng-šuej, různé umělecké směry a bojová umění mají svůj základ právě v taoismu.

Vnitřní kultivace

V taoismu se jako vnitřní kultivace chápe soubor duchovních a tělesných aktivit, které mají dovést aspiranta k vědomému a trvalému souladu s tao. To zahrnuje (ale není omezeno na) různé formy meditace, cvičení a výživu. Celá filozofie vnitřní kultivace pomáhá posílit naše zdraví, abychom byli až do vysokého věku v pohodě. Je to v přímém protikladu k západnímu přesvědčení, že „tělo by do hrobu mělo jít zhuntované.“

Frugal lifestyle

Vedení domácnosti a finance spolu úzce souvisí. Volný prostor a čas je daleko cennější než věci. Čím méně věcí máte, tím více času a prostoru získáte (nemusíte je udržovat a skladovat). Buďte nějakou dobu frugal a zjistíte, že dokážete ocenit a vychutnávat život, aniž byste lpěli na obloze bez mráčků a pečených holubech, kteří sami létají do úst. Upřímná radost ze života, z toho prostého bytí, je cestou k trvalé spokojenosti.

Kam dál?

Taoismus (daojia) nemá ustálený systém věroučných pravidel. Každý taoista následuje tao (cestu) po svém - kam dál půjde tak záleží zcela na něm. Nejdůležitější je zůstat sám sebou, tedy přirozený a nenechat se někam vmanipulovat. Tao neuctíváme ani neoslavujeme. Nemodlíme se k němu (protože je zcela neosobní), dokonce nekonáme žádné obřady. Nemáme chrámy a nesdružujeme se. Cesta (tao) nás vede jen tím, že po ní jdeme. Je rovná a bezpečná, ale zdá se být bez cíle. Tento druh spirituality nemusí stačit všem. Proto věříte-li v boha a máte potřebu být členem církve, nechte se pokřtít a buďte vděční za ten dar. Naději ve spásu, ve věčný život a společenství - to může lidem poskytnout jedině náboženství.

Powered by w3.css