Taoista

taoista

Inspirujte se učením daojia!

Soucit, skromnost, pokora - to jsou mé tři poklady.
Vítejte!

Tao se nedá získat pouhým studiem textů ani napodobováním mistrů. Raději buďme vnímavými žáky a važme si školy života. Dovolme, aby tao pomohlo obohatit naše nitro a s otevřenou myslí se vydejme na cestu...

MÉNĚ JE VÍCE

Frugal lifestyle, 19. října 2019

Nezúčastnění je mají za šetřílky a podivíny. Liší se nějak minimalista, freegan a frugalista, když všichni tři tvrdí, že méně je více?

Číst dále...

MYSTIKA TAO

Taoismus, 22. října 2019

Slovem mystika označujeme vnitřní duchovní úsilí, které vede člověka k vědomému a dokonalému splynutí s tao. Praxe se zaměřuje na ryzí taoistickou zkušenost.

Číst dále...

KUNG-FU

Taoismus, 24. října 2019

Termín kung-fu si většina lidí spojuje s akčními filmy a bojovým uměním. Pochází z čínštiny a překládá se jako dovednost, získaná dlouhou a namáhavou prací.

Číst dále...

KRAJINA SRDCE

Taoismus, 24. října 2019

Je velmi důležité, pokud pracujeme v budovách, být o svém volném čase co nejvíce venku. Proč? Nejen, že si dosyta dopřáváme lehkých iontů, navíc máme možnost zažít pocit dokonalé sounáležitosti s krajinou srdce.

Číst dále...

TAO VZTAHU

Taoismus, 31. října 2019

Opravdu milovat znamená učinit někoho nevýslovně šťastného svým prostřednictvím. Avšak nikoliv za každou cenu. Žádný vztah totiž nestojí za to, aby nás zbavoval životní energie, kterou pro přirozený život v souladu s tao nutně potřebujeme.

Číst dále...