Taoista.cz

KRAJINA SRDCE

24. října 2019

Je velmi důležité, pokud pracujeme v budovách, být o svém volném čase co nejvíce venku. Proč? Nejen, že si dosyta dopřáváme lehkých iontů, navíc máme možnost zažít pocit dokonalé sounáležitosti s krajinou srdce.


Lidé tráví většinu svého života zavření v budovách nebo v dopravních prostředcích. Jenomže pak trpí nedostatkem lehkých iontů. Co jsou ionty? Zjednodušeně jde o částice s elektrickým nábojem. Mohou být nabity kladně nebo záporně a mají určitou hmotnost. Zvýšená koncentrace tzv. lehkých iontů nám dodává pocit svěžesti (záporně nabité ionty jsou obsaženy v kyslíku a vodní páře). Když jdeme na procházku čerstvě po dešti nebo se nacházíme poblíž vodopádu, všude tam na vlastní plíce a kůži zažíváme jejich blahodárné působení. Rovněž na horách, v solných jeskyních a u moře využíváme jejich ozdravného účinku (jsou to zároveň antioxidanty). Střední a těžké ionty vnímá člověk jako “dusno” nebo “těžký vzduch”. Je to politováníhodné, ale elektronika (včetně signálu wifi, rádiových vln, atd.) a moderní způsob života (minimální pobyt v divoké přírodě, exhalace zplodin a další faktory) nás o lehké ionty připravují.

Každý člověk by měl mít zápornými ionty nabité místo, kam se rád vrací. Budeme takové místo pracovně nazývat “krajina srdce”, protože srdce (jako sídlo vášní a emocí) je nám Evropanům bližší než břicho (které je podle čínské mytologie nositelem ducha). Všude dobře, doma nejlíp. To pro taoistu platí bezvýhradně. Má sice možnost cestovat, ale i tak poznává, že je dokonale spjat se svou domovinou. Jde o takový mírumilovný patriotismus. Přitom se nemusí nutně jednat o státní příslušnost jako takovou, ale klidně to může být sounáležitost lokálního charakteru - tj. s obcí, v rámci regionu, atd. Často je “krajinou srdce” místo, které na konkrétního člověka přímo pozitivně působí. Meditace na takovém místě vedou skoro vždy k mystickým zážitkům. Také cvičení čchi-kungu je tam mnohem efektivnější. Proto buďte vnímavější k pocitům, které ve vás určitá krajina vyvolává a nebraňte se tomu, zapustit ve své krajině srdce kořeny. Věřte při tom intuici a nenechte se nikým odradit. Krajina srdce je jenom jedna. Proto ji chovejte v náležité úctě, je totiž posvátná.

Jít zpět...
Copyleft 2019