Tao obyčejného člověka:

„Soucit, skromnost, pokora. To jsou mé tři poklady.“

Vítejte!

Tao se nedá získat pouhým studiem textů ani napodobováním mistrů. Raději buďme vnímavými žáky a važme si školy života.

ROZVOJ CTNOSTI TE

Taoismus, 15. října 2019

Filozofický taoismus (daojia) nemá žádná pevně daná pravidla chování ve smyslu náboženských předpisů. Uvedené rady jsou pouze doporučením, jak rozvíjet nejvyšší ctnost (te).


Znát míru všech věcí

Těžko lze dosáhnout vyrovnanosti bez toho, aniž bychom věděli, kdy už máme dost a nebo co už je příliš. Máme se chovat tak, abychom nikdy nemuseli řešit následky neuváženého jednání, kdy je to tzv. "přes čáru". Musíme proto znát především sami sebe. Vyvarovat bychom se měli jakékoliv nadměrné konzumace čehokoliv, přílišného bezduchého mluvení nebo aktivit, které přímo vedou ke ztrátě kontroly nad danou situací.

Nesobeckost jednání

Žádná nucená dobročinnost, ale férová odpověď na otázku: „Můžeš to pro mě udělat?“ Nedovolte, aby vás přemohla pohodlnost. Kdykoliv si v duchu říkáte, že se vám to nechce udělat, protože... Tak na výmluvy zapomeňte a pomozte. Tím, že pomůžete někomu druhému, vlastně pomáháte sami sobě (pečujete o své tři poklady).

Nebrat nedané

Tato zásada má hluboký význam - učí nás nepodléhat náhodě, dáváme šanci skutečně potřebným, zůstáváme nepohnutí ve styku s věcmi a nemusíme nikomu vysvětlovat, kde jsme "to" vzali. Budeme stále čistí (a není tím myšlena pouze hygiena). Procházíte se po městě a najednou před vámi na chodníku leží padesátikoruna. Co uděláte? Samozřejmě ji tam necháte ležet. Nikdo vám ji přece nedal. Vidíte lákavé ovoce na větvi, která přesahuje do ulice. Netrhejte a nejezte to. Nechtějte si cokoliv přivlastnit na úkor někoho jiného. Prostě to nechte být. Když za vámi někdo přijde s darem - je zcela na vás, co s tím uděláte.

Splnit svou povinnost

Vaše role ve společnosti vyžadují plnění určitých povinností. Nejdřív udělejte, co musíte a pak zbude čas na pomoc ostatním. Buďte v tom neústupní. Někteří lidé mají tendenci každému vyhovět, a tak dělají všechno možné, jenom ne to, co mají. Pak za to tvrdě platí. Nikoho nezajímá, že nestíháte dokončit svou práci, protože kolega "potřeboval" pomoct. V konání dobra buďte velmi opatrní, aby se vám to později nevymstilo. Kdybychom hledali příklad přímo v našem těle, tak máme určité orgány, z nichž každý plní nějakou funkci. Dojde-li k selhání jednoho z nich, jiné se snaží tuto nefunkčnost vykompenzovat. Tělo jako celek tím velmi trpí. Proto usilujeme o to, abychom dostáli svým závazkům (a zbytečně tím nezatěžovali ostatní).

Neubližovat

Nemusíte být vegetariáni, ani se po vás nechce tzv. "upřímnost za každou cenu". Je důležité především toto: „Než o něco přehnaně pečovat, je lépe tomu neubližovat.“ Takže schválně nic neničíme, všemu necháváme potřebnou volnost. Ve společnosti se chováme ohleduplně, nepomlouváme a neklejeme. Nadávky pouze mírní hněv. Jsou tedy jakýmsi "lékem". Daleko lepší je vůbec se nerozčilovat (být zdráv a lék nepotřebovat), než se jen snažit nenadávat. Jak se budete chovat má vliv na rozvoj te.

Jít zpět...