Taoista.cz

TŘI POKLADY

10. října 2019

Starý Mistr nabádá každého, aby pečoval o své tři poklady - soucit, skromnost a pokoru. Došel k poznání, že právě tyto morální vlastnosti pomáhají kultivovat nejvyšší ctnost (te) a člověka sjednocují s tao.


Soucit není jen prosté politování. Znamená aktivní, ale přitom nenásilnou účast na životě v lidské společnosti. Všímat si toho, co jiným uniká a přehlížet to, na co všichni poukazují, tomu se říká opravdový nadhled. Než o něco přehnaně pečovat, je moudřejší tomu neubližovat.

Skromnost je schopnost spokojit se s tím, co bezprostředně potřebujeme ke svému životu. Není to askeze v pravém slova smyslu, protože sem patří i to, co máme rádi - co nás naplňuje. Položte si otázku: „Bez čeho se nedokážu obejít?“ Podle toho, jak odpovíte, si sestavte žebříček vlastních hodnot. Jestliže se vám pak nedostane ani toho mála, netrapte se tím a nelpěte na ničem. Všechno stvořené je pomíjivým projevem tao.

Uvědomit si vlastní nedokonalost a nesnažit se za každou cenu vynikat, tomu se říká pokora. To ale neznamená, že nemůžete být v něčem lepší než ostatní. Taoista je takový přirozeně, nemá potřebu na své zásluhy upozorňovat. Tak jako naše vnitřní orgány pracují spolehlivě každý den, aniž bychom si toho všímali, tak i on plní své povinnosti s naprostou samozřejmostí.

Vesmír (i když se nám to někdy nezdá) je v dokonalé harmonii. Člověk se dostává do potíží tím, že tento přirozený soulad narušuje. Místo toho, aby spolupracoval, myslí jen sám na sebe. To ale není cesta taoistova. Vždyť i v tom jednom jediném živém organismu musí panovat souhra všech, i těch nejnepatrnějších členů, aby prosperoval. Podaří-li se nám tohoto souladu dosáhnout, máme velkou šanci být celý život šťastní. Rybě se daří v hluboké vodě. Člověku prospívá, je-li ponořen v tao. Vrací se tím k vlastní přirozenosti (podstatě všeho).

Proč je "te" často pokládána za nejvyšší ctnost?

Slovo "te" je čínský výraz pro ctnost, osobní charakter, vnitřní sílu a celistvost. Z pohledu taoismu jde zároveň o ideální vzor chování (nebo vlády). Jednat podle "te" znamená být nanejvýš ctnostný (jako byli mudrci dávnověku).

Jít zpět...
Copyleft 2019