Taoista.cz

Aktivní nečinění

Taoista přistupuje k řešení životních situací způsobem, kterému se říká wu-wej, což v překladu znamená doslova ne-dělání. Rozhodně to nemá nic společného s leností nebo s nezájmem něco dělat.

Naše problémy se rodí z příčin a následků. Příčina nezdaru mívá svůj původ v přehnaném zasahování. Následek takového neuváženého jednání se nemusí projevit vždy okamžitě, v každém případě se však nakonec projeví. Někoho možná napadne, že když nebude dělat vůbec nic, tak nemůže nic pokazit. Zdá se, že je to tedy jediná možnost, jak se problémům natrvalo vyhnout. Jenomže být čistě pasivní, to není pro člověka přirozené.

Aby se taoista nedostal do problémů, cvičí se v aktivním nečinění (wu-wej). Jde o to, dokonale zvládnout kung-fu intuitivního, prozíravého a receptivního jednání - včas reagovat na danou situaci a vyřešit ji vždy ještě před tím, než začne jít do tuhého. Člověk má šest smyslů - hmat, čich, sluch, zrak, chuť a intuici. Většina lidí se stará o svých pět smyslů, ale ten šestý zanedbávají jako něco iracionálního. Proto vrozená schopnost intuitivně reagovat postupně ochabuje. Jistě se vám někdy stalo, že jste v rozhodném okamžiku poslechli svůj „vnitřní hlas“, a tak se vám podařilo problém vyřešit jaksi mimochodem a zcela nenásilně. Když se nad tím zamyslíme, nejde o nic nadpřirozeného. Stačí se řídit tzv. zdravým selským rozumem.

Realizovaný taoista chápe, že následky jakéhokoliv problému se dají zmírnit nebo napravit obnovením přirozené rovnováhy ve vesmíru. Toho se dá dosáhnout neustálým udržováním se v bdělém stavu - jsme naplno tady a teď. Neřešíme coby kdyby, a tak svou energii (esenci) můžeme v pravý čas použít k řešení dané situace, místo abychom se zbytečně nervovali. Avšak úplně nejlepší je vyvarovat se chyb. Totiž, kdykoliv se má něco stát, vždy tomu něco předchází (tj. vztah příčina - následek). Takže pokud něco dokážeme včas zaznamenat, můžeme se tomu vyhnout. Ale i kdybychom se tomu vyhnout nemohli, pořád ještě máme možnost se s tím vypořádat co nejefektivněji - jako příroda.

Nikoliv tupá pasivita, ale naprosté, vědomé aktivní nezasahování do přirozeného řádu vesmíru (spolu s intuicí) tvoří základ správného jednání a skutečné moudrosti.