Taoista.cz

Akvarel / Tuš

Akvarely inspirované japonským etegami.

Přemoudřelost je zbujelý květ Tao. Wei wu-wei. Kemegahan sayang... OK! Bude dobře. Kdo rozvíjí vrcholnou míru ctnosti...