Taoista.cz

Osm knih, které mi změnily život

Čtení mě nikdy moc nebavilo. Obzvlášť ve školním věku pro mě povinná četba nebyla ničím jiným než ztrátou času. Můj přístup k literatuře se ale radikálně změnil, jakmile jsem se začal zajímat o staročínskou filozofii.

V mém životě je osm knih, které mi (přečteny v uvedeném pořadí) doslova změnily život. Tři z nich jsou taoistické spisy od čínských mudrců dávnověku:

Když jsem začal s četbou klasických textů staročínské filozofie, moc jsem jim nerozuměl. Proto bylo nezbytné dozvědět se něco málo o starověku jako takovém. To mi dalo drahocennou zkušenost - nahlédnout trošku do tehdejšího způsobu nejen čínského myšlení.

Potom jsem se, ani nevím jak, dostal k velmi zajímavému titulu:

dal mi odvahu vydat se svou cestou. Navíc mě tak trochu přivedl k jiné knize:

ta byla pro mě úvodem k indoevropské (na boha soustředěné) mystice. Do té doby jsem byl naprosto fascinován staročínskou filozofií.

V současné době začínám mimoděk objevovat poklady naší kultury. Klasická díla dříve povinné četby nyní přijímám s pokorou a žasnu třeba nad Komenským:

Komenského dílo mi pomohlo objevit křesťanskou mystiku, proto další kniha:

byla jakousi pomyslnou třešničkou na dortu v mé duchovní knihovně.

Ale stejně mám nejraději a vždy se rád vracím ke knize:

Sice na první pohled oslavuje “venkovskou idylu a hrdinství zbožného sedláka s úctou k půdě”, je však prodchnuta věčnou pravdou. Proto kdykoliv potřebuju pohladit na duši, čtu si Jana Cimburu.

Neumím si vysvětlit, proč jsem “to” tam už dávno neviděl… Literatura, historie, umění - dokážou rozšířit obzory a povznést ducha. Možná k tomu dojde člověk věkem, ale i když zas tak “starý” ještě nejsem, přesto teď na dobrou knihu nedám dopustit. Navíc pokud dnes čtu něco nového, obvykle mám snahu nejprve se obeznámit s mýtem, jímž je text prostoupen. Nikdy totiž není naškodu dozvědět se také něco o autorovi díla, o jeho životě a době, ve které působil.