Taoista.cz

Mantry

Filozofický taoismus (daojia) nás nijak nelimituje v tom, jaké mantry a léčivé zvuky používáme. Vlastně je úplně jedno, jakou formu to naše "bručení" bude mít. Důležitý je výsledek. Můžeme se naučit "šest léčivých zvuků", což je zvuková forma čchi-kungu přímo z Číny. Protože ale existuje pár velice účinných manter z indoevropského prostředí, vezmeme je na začátek jako vzor pro naše cvičení.

Óm mani padmé húm

Nejznámější buddhistická mantra na světě. Volně přeloženo, znamená to něco jako: „lotos vyrůstá z bahna“, což se dá pochopit i tak, že krásné či ušlechtilé (symbolicky lotos, šperk) má mnohdy svůj původ v něčem, v čem bychom to ani nečekali. Může to být úsilí, nepohodlí nebo dokonce cosi neestetického až vulgárního. Život samotný s jeho rozmanitými fyziologickými projevy nám o tom denně svědčí. Ale kdybychom si vzali jako příklad třeba jenom ten lotos (v našich končinách stačí leknín), jistě uznáte, že aby rozvetl, tak bahno potřebuje - čím hlubší, tím lépe. Léčebné účinky této mantry spočívají v transformaci negativních emocí. Je zajímavé, že je stejně jako "šest léčivých zvuků" šestislabičná. Óm je považován za životodárnou slabiku. Dalo by se to přirovnat ke Slovu (od boha), jak jej chápou křesťané. Mani znamená šperk, padmé je lotos a význam slabiky húm je, i když se nepřekládá, duch osvícení (působící zdola nahoru).

Koham koham, naham naham, soham, óm

Mantra z prostředí advaity s následujícím významem: „Kdo jsem? Já (ego) to nejsem. Jsem to JÁ.“ Tady je to jasné - prostě vědomí vlastního já (ego) je jen pomíjivou kvalitou jinak věčného (neosobního) života. Pro taoistu má tato mantra cenu hlavně proto, že umožňuje nácvik vědomého dýchání a navíc pomáhá čistit nosní dutinu, protože přes "ham" vyrážíme vydýchaný vzduch nosem.

Uvedené mantry působí jen na toho, kdo je odříkává - jsou osobní. Mimo to existuje spousta manter "pro blaho všech".

Subham astu sarvadžagatam, óm

Jógická mantra, jejíž recitování působí blahodárně na všechno ve vesmíru. V překladu: „Nechť jsou šťastny všechny bytosti.“ Je užitečná pro každého, neboť nás učí myslet na ostatní. Tím vlastně pečujeme o své tři poklady (soucit, skromnost, pokoru), což by podle Lao-c' mělo být nedílnou součástí taoistické praxe.

Všechny tři uvedené mantry nevyžadují žádný stupeň zasvěcení a může je recitovat kdokoliv, aniž by tím komukoliv (včetně sebe samého) ublížil. Jsou tedy vhodné pro všechny - i pro laiky.

Jak odříkávat mantry?

Na konci posledního opakování řekněte ještě „Óm tat sat.“ Znamená to: „Óm je pravda, realita, dobrota.“ Nebo můžete říct: „Amen.“ což je rovněž výrazem afirmace a znamená to doslova: „Vskutku pravda.“ Pokud potřebujete, můžete zvolit vhodný hudební doprovod. Nejlépe čistě instrumentální hudbu (bez zpěvu). Kolik manter máme za sebou je nejlépe počítat v duchu nebo mezi prsty posunovat málu - orientální jakoby "růženec". To má ale pro taoistu nevýhodu - většinou je na mále 108 kuliček. My jich potřebujeme přesně 81. Někdo si proto počítá odříkané mantry jinak - bubnuje paličkou na malý kožený bubínek. To už se ale dostáváme k léčbě hudbou...