Taoista.cz

Mudrci

Málo je těch, kteří jdou velkou cestou (následují tao) a ještě méně jich velkou cestu učí, neboť taoistická tradice (daojia) dává přednost učení beze slov skrytým mudrcem. V největší vážnosti máme mistry Lao-c', Čuang-c' a Lie-c', protože právě jejich myšlenky a názory tvoří jádro naší taoistické školy. Nesmíme však zapomínat na to, že nebyli, nejsou a nebudou jediní, kteří kdy poznali cestu (tao).

Lao-c'

Starý mistr je legendární postavou z 5. stol. před n. l. Údajně se svojí matce narodil už jako stařec ve věku 80-ti let. Vykonával práci knihovníka ve státě Čou. Když ho přestaly bavit místní poměry, nasedl na zeleného buvola a odjel směrem na západ. Zanechal nám po sobě dílo Tao Te ťing (kniha o Cestě a Ctnosti), jehož vznik je opředen legendou. Legenda praví: „Lao-c' si hleděl tao a ctnosti. Cílem jeho učení je zůstat skryt a beze jména. Žil dlouhá léta v Čou. Viděl pád státu Čou a odešel odtud. Přišel na hranice. Strážce průsmyku Jin Hin mu řekl: „Pane, vidím, že chceš odejít do samoty; kvůli sobě samému tě prosím, ulož své myšlenky do nějaké knihy.“ A Lao-c' napsal knihu o dvou dílech a pěti tisíci a několika slovech, která pojednává o tao a ctnosti. Potom odešel. Kde se jeho život skončil, nikdo neví.“

Zdroj: Lao-c' - Wikipedie [online]

Čuang-c'

Mistr Čuang bývá pokládán za následovníka Starého mistra. Je také autorem knihy rčení, traktátů, anekdotických minipříběhů, dialogů a veršů pod názvem "Vnitřní kapitoly". Žil ve státě Sung (dnešní provincie Che-nan) na přelomu čtvrtého a třetího století před n. l. v období válčících států a tzv. sta filosofických škol. Pro Čuang-c' je cílem plná přítomnost v přirozeném světě bez zbytečného hloubání a snahy zavést řád. Podle něj v přírodě neexistuje dobré nebo špatné, je jen přirozené. Smrt není špatná, je přirozenou součástí života. Veškeré soudy jsou relativní. Svět podléhá neustálým změnám. Dokonalý člověk je zcela přizpůsoben běhu světa, jedná spontánně (wu-wej), k ničemu se neupíná. Možnosti jazyka a slov jsou omezené, skutečné vědění nezískáme prostřednictvím jazyka, ale prozřením.

Zdroj: Čuang-c' - Wikipedie [online]

Lie-c'

Lie Yukou, údajný autor díla "Klasická kniha o dokonalé prázdnotě" byl zřejmě současníkem mistra Čuanga. Narodil se ve státě Čeng v provincii Che-nan. Jeho dílo je obecně považováno za nejpraktičtější z hlavních taoistických prací, ve srovnání s poetickým Lao-c' a filozofickými spisy mistra Čuanga. Ačkoli Lie-c' nebyl na Západě rozsáhle publikován, některé jeho pasáže jsou dobře známé. Například v tomto úryvku se zračí ryzí taoistická zkušenost: „Moje tělo je v souladu s mou myslí, moje mysl s mou energií, moje energie s mým duchem, můj duch s Dokonalou Prázdnotou. Kdykoli se mě dotkne nejmenší věc nebo ke mě dolehne nejtišší zvuk, ať už je daleko za osmi hranicemi nebo blízko mezi mým obočím a řasami, přijdu na to. Avšak nevím, jestli jsem to vnímal sedmi otvory v hlavě a čtyřmi končetinami, nebo jsem se to dověděl skrze moje srdce, břicho a vnitřní orgány. Je to prostě sebepoznání.“

Zdroj: Liezi - Wikipedia [online]

Skrytý mudrc

Dle dávné tradice ortodoxní taoista sám sebe za stoupence cesty (tao) neoznačuje. Skrytým mudrcem se stává prozřením v okamžiku sjednocení s tao. Světským lidem utajen, nikoho nepoučuje o své pravdě - neunavuje se zbytečným vysvětlováním. Protože žije v souladu s tao, učí ostatní svým příkladem. Vnímavý žák mistra rozpozná a dokáže si jeho učení osvojit, aniž by s ním o tom musel jednou jedinkrát za život promluvit! Tomu se říká učení beze slov. Tak se předává pravá nauka.