Taoista.cz

Opravdové štěstí

Kdo z nás se někdy vážně nezamyslel nad tím, v čem spočívá opravdové štěstí? Jak bychom si mohli na tomto světě, plném pomíjivosti, trvale udržet radost a životní optimismus?

Člověk touží po úplnosti, ale plete si ji s plností. Tak hromadí majetek, zásluhy a zážitky. Ve vztazích je nestálý a u ničeho nevydrží. Chybí mu tři poklady - soucit, skromnost, pokora. Proto, i když je třeba bohatý, stejně nebývá šťastný. Myslí si, že jeho neschopnost radovat se má kořeny v nedostatku. A tak chce čím dál víc (jedno čeho). Jenomže cesta k opravdovému štěstí nevede oklikou. Žádná zkratka bohužel neexistuje.

Je potřeba jít velkou cestou (tao) a rozvíjet nejvyšší ctnost (te). Ta cesta je přímá, ale málokdo po ní jde. Proč? Je to cesta pozbývání. Učíme se na ní odnaučit, (ne)jednat (wu-wej), nelpět a zbavovat se všeho, co nás vzdaluje od naší přirozenosti - souladu s tao. Kdo v sobě uskuteční tento soulad, ten má cestu k opravdovému štěstí volnou. Taoismus nabízí různé metody, jak toho dosáhnout. Především je to tzv. vnitřní kultivace, kdy se trpělivě a soustavně prováděnou meditací (i tvořivá činnost je meditace) nebo cvičením (čchi-kung) postupně zklidňujeme. Toto zklidnění nás nemá ukolébat k otupělosti, ale má nám umožnit zastavit se, abychom prohlédli onu iluzi materiálního světa. Zbystříme, začneme vnímat nepostřehnutelné (víc si všímáme i toho, co ostatní přehlížejí) a získáme schopnost vědomého prožívání.

Tedy žít vědomě v přítomnosti, minulost brát jako zdroj ponaučení a budoucnost si nemalovat ani na růžovo ani na černo. To jsou ty úplně první krůčky na cestě k opravdovému štěstí. Jediná jistota je v nejistotě. Všechno projevené, co člověk vnímá (jen) svými nedokonalými smysly jako skutečnost, je stejně jenom pouhým vzruchem, který stejně dříve či později odezní.

Nejspolehlivějším prostředkem k opravdovému štěstí napříč světovými filozoficko-náboženskými systémy, taoismus nevyjímaje, je však od pradávna duchovní disciplína ze všech nejobtížnější. A tou je nelpění. Vždyť slýcháme třeba od křesťanů: „Zapři sám sebe!“ Vlastně celý Ježíšův život je ukázkou dokonalého odevzdání se. Kdo to kdy na světě poznal, ten dosvědčí, že jedině pozbýváním (materiálních světských statků) se dá získat (duchovní bohatství - tedy blaženost). Indové mají takové rčení: „Chceš-li se pomstít svému nepříteli, dej mu 99 zlatých mincí.“ Možná si říkáte, co je na tom tak hrozného? Nuže, má-li někdo 99 zlatých mincí, bude chtít zákonitě počet zaokrouhlit na 100, a tak na sebe přivolá problémy.

Taoista touží netoužit a potřebuje nepotřebovat. Přemýšlejte o tom. Když toto realizujete ve svém vlastním životě, bude pro vás každý den svátkem. A přestaňte se už rozčilovat kvůli tomu, že něco nemáte. Raději mějte radost z toho, co máte a buďte za to vděční...