Taoista.cz

Úplné a dokonalé schopnosti

Dávným mudrcům byla prokazována velká úcta, neboť jejich schopnosti byly úplné a dokonalé, vědění všeobsáhlé, nauka neuchopitelná. Obyčejní lidé v nich viděli šamany nebo dokonce polobohy, neboť z nich vyzařovalo poznání cesty (tao), aniž by cokoliv řekli nebo udělali.

Otázkou tedy zůstává, jak se my, běžní smrtelníci, můžeme alespoň trochu přiblížit úrovni vědomí těchto probuzených? Co máme udělat pro to, abychom měli (tak jako oni) šanci prozřít a získat úplné a dokonalé schopnosti?

Kdo se rozhodl praktikovat taoistickou cestu vnitřní kultivace, jistě četl nebo slyšel příběhy o legendárních starověkých mudrcích. Mudrc “sedlá” vítr, prochází bez újmy ohněm nebo se vrhá do rozbouřené řeky, ve které nedovedou plavat ani ryby, krokodýli nebo želvy. Člověk má kolikrát dojem, že nečte duchovní literaturu, ale spíš nějaký fantasy román plný superhrdinů. Je vůbec něco takového možné? Budete-li se dívat na tyto mýty jako na podobenství, potom (ve vztahu k vlastní žité praxi) možná pochopíte jejich poselství.

Co je tedy míněno těmi úplnými a dokonalými schopnostmi? Zkuste se v meditaci zamyslet nad tímto úryvkem:

Vévoda Aj se zeptal: „Co nazýváte úplnými a dokonalými schopnostmi?“ „Smrt a život, bytí i zmar, prohra i zisk, chudoba i bohatství, ctihodnost i mrzkost, chvála i hana, hlad i žízeň, zima, teplo, to všechno jsou proměny dění, jimiž se naplňuje osud. Den střídá noc, a žádná učenost se nedobere jejich zdrojů, proto nedokáže uvést chaos v harmonii a zapovězen jí zůstane vstup do sídla duše. Tu učiň harmonickou a spokojenou, a ona nikdy neztratí radost a nebude předělu mezi dnem a nocí a budeš se všemi věcmi veškerenstva volně kráčet do jara; vzápětí se ta roční doba rozhostí i ve tvém srdci, a to se nazývá úplnými a dokonalými schopnostmi.“

Zdroj: Čuang-c' - Vnitřní kapitoly

Mistr Čuang nám doporučuje nejdříve “učinit duši harmonickou a spokojenou”, teprve pak se dá pokračovat v duchovní cestě za úplnými a dokonalými schopnostmi. Jak?

Zkuste se hned od rána, jakmile se probudíte, vědomě soustředit na přítomný okamžik. Dělejte cokoliv chcete, ale věnujte tomu plnou pozornost bez hodnocení a lpění na výsledku. Když vydržíte být bdělí celý den, aniž byste ruminovali, strachovali se o výsledek nebo jinak odváděli svou pozornost od přítomného okamžiku, zažijete “flow”. Je to velmi blahodárný pocit, který stojí zato si udržet. Večer před spaním si třeba zarecitujte pár manter (je to dobré na nervy) a ráno to zkuste zase (být plně přítomní). Pokud se nepřetržitě 28 až 33 hodin udržíte ve stavu naprostého a vědomého žití tady a teď, duše se spontánně zharmonizuje, mysl pročistí. Jako taoisti totiž věříme, že mysl je ve své podstatě vždy čistá. Jen je občas (vlivem vnějších okolností a vnitřních traumat) zahalena závojem temnoty a nevědomosti.

Z osobní zkušenosti doporučuji absolvovat půst duše.

Kchung-fu-c' řekl: „Postím se! Mohl bych ti to vyložit i více slovy, ale tím bych ti to jen usnadňoval, a s tím, kdo má věci příliš snadné, se nebe nesmíří.“ Jen Chuej řekl: „Moje rodina je velmi chudá, dlouhé měsíce se ani nedotknu vína a neochutnám tučnějšího pokrmu. Je tohle půst?“ Kchung-fu-c' řekl: „Toto je půst, jaký se drží před obřady nebo před obětováním, to není půst duše.“ Jen Chuej řekl: „Smím se vás zeptat, jak vypadá takový půst duše?“ Kchung-fu-c' řekl: „To je naprosté soustředění vůle a chtění. Nejprve přestaň naslouchat ušima a naslouchej srdcem, potom přestaň naslouchat srdcem a vnímej jen dechem čchi, neboť zatímco obyčejný sluch je omezen ušními boltci a srdce končí u znamení, dech zůstává prázdný, připravený pojmout do sebe všechny věci. Tao se soustřeďuje v prázdném. Prázdnota, to je ten pravý půst duše.“ Jen Chuej řekl: „Mám tomu rozumět tak, že dokud nedosáhl Jen Chuej tohoto stavu, zůstává Jen Chuejem, až toho stavu dosáhne, přestane být Jen Chuejem? Dá se toto nazvat prázdnotou?“ Mistr pravil: „Zcela správně...“

Zdroj: Čuang-c' - Vnitřní kapitoly

Vyprázdníme-li svou mysl, sama se časem vrátí do původního (čistého) stavu a bude naplněná radostí. Vskutku pak “nebude předělu mezi dnem a nocí” a budete “se všemi věcmi veškerenstva volně kráčet do jara”. Avšak jakkoliv to může vypadat jednoduše, získat úplné a dokonalé schopnosti není pro praktikujícího taoistu vůbec snadné. Možná se bude hodit ještě jeden tip - vyvarujte se nadměrné konzumace alkoholu, kofeinu, cukru a dalších stimulantů. Alespoň po dobu půstu duše. Přestaňte trápit nadledvinky nadměrnou produkcí kortizolu...