Taoista.cz

Snažím se jít velkou cestou

I když nepatřím k žádné církevní denominaci, přesto se považuji za duchovního člověka. Jsem přesvědčen o tom, že duchovnost může být čistě individuální a nenáboženská. Moje spiritualita je založená na myšlence vzájemné organické provázanosti všech věcí do jednoho všeobjímajícího celku.

Jistě nejsem sám, kdo občas zažil ten úžasný pocit sounáležitosti s veškerenstvem, kdy se daří úplně všechno a život se zdá být rájem na zemi. Avšak mnohdy je tomu právě naopak - jakoby nás “kdosi nahoře” neustále trestal nebo zkoušel… Už jako dítě jsem uvažoval, proč tomu tak je. Tato zvídavost u mě nejprve vyvolala zájem o náboženství, později o filozofii. Pročetl jsem kde co - od svatých knih největších světových náboženství až po Karla Marxe - uspokojivých odpovědí na mé existencionální otázky se mi přesto nedostalo.

Totiž, většina filozoficko-náboženských systémů, ač působí univerzalisticky, je velkou měrou navázána na konkrétní kulturu a iniciaci. Tedy bez živé tradice, předávané z generace na generaci, bez znalosti reálií a historických souvislostí daného kulturního prostředí, bývá porozumění jakékoliv takové nauce velmi obtížné. Jak bych mohl uvěřit v něco, co ze mě přirozeně nevychází, s čím se vnitřně zcela neztotožňuji?

Nezbývalo mi nic jiného, než hledat dál...

Až úplnou náhodou jsem objevil stránky www.tao.kvalitne.cz, kde se dalo přečíst několik různých překladů Knihy o Cestě a Ctnosti (Tao te ťing) od Starého mistra (Lao-c').

Od té doby se na filozofický taoismus (daojia) dívám jako na zatím jedinou opravdu univerzální nauku hodnou následování. Zaujalo mě, s jakou laskavostí a přitom surově dokáže Starý mistr vyložit své učení. Nedalo mi to spát. Trávil jsem čtením a rozjímáním nad Tao te ťingem každou volnou chvíli. Ve všem jsem potom rozpoznával působení tao.

Snažím se jít velkou cestou. Lao-c' dal mému putování směr. Nebyl však jediným mým průvodcem.

Mistr Čuang se svým dílem Vnitřní kapitoly a mistr Lie-c' s Klasickou knihou o dokonalé prázdnotě mi pomohli pochopit, co vskutku vede k trvalé spokojenosti a vnitřnímu míru.