Taoista.cz

Tři poklady

Starý Mistr nabádá každého, aby pečoval o své tři poklady - soucit, skromnost a pokoru. Došel k poznání, že právě tyto ctnosti pomáhají člověku na cestě ke sjednocení s tao.

Kdo se zajímá o východní filozofické nauky, jistě se s pojmem "tři poklady" již setkal. V taoismu (daojia) jsou tři poklady označením pro tři základní taoistické ctnosti (soucit, skromnost, pokora). Termín později převzali neotaoisti a tradiční čínská medicína, aby tak pojmenovali tři podle nich základní stavební kameny lidské bytosti, tedy esenci, životní energii a ducha (ťing, čchi, šen). Aby se to nepletlo, čínští buddhisté mají pro změnu tři klenoty (buddha, dharma, sangha) - buddha, buddhova nauka, společenství. Všechny tři skupiny mají jedno společné - ukládají praktikujícím, aby své tři poklady chránili a náležitě o ně pečovali.

V následujícím textu rozeberu význam jednotlivých pokladů a jak je získat. Půjde to lépe, když si předtím osvojíte tři zásady rozvoje nejvyšší ctnosti (te) - znát míru všech věcí, nebrat nedané a neubližovat.

Soucit

Soucit není jen prosté politování. Znamená pečující, ale přitom nenásilnou účast na životě v lidské společnosti s nadhledem. Avšak než o něco přehnaně pečovat, je moudřejší tomu neubližovat. Všímat si toho, co jiným uniká a přehlížet to, na co všichni poukazují, tomu se říká opravdový nadhled. Máme-li soucit, dokážeme také snáze odpouštět druhým lidem. Jak učí Lao-c', získáme-li poklad soucitu, budou nás chránit sama nebesa.

Skromnost

Skromnost, střídmost nebo chcete-li prostotu, nemusíme okázale vystavovat na odiv (to by bylo pokrytecké). Skutečně důležité je žít prostě a spokojit se s tím, co bezprostředně potřebujeme ke svému životu. Sem patří i to, co utváří naši osobnost, co máme rádi a co nás naplňuje. Položte si otázku: „Čeho se mohu vzdát, aniž by to mělo negativní dopad na můj život?“ Ze začátku bude na seznamu jenom pár položek, nakonec ale zjistíte, že toho ke spokojenému životu vlastně moc nepotřebujete. Až se naučíte vystačit s málem, potom získáte poklad skromnosti.

Pokora

Být si vědom vlastní nedokonalosti a nesnažit se za každou cenu vynikat, tomu se říká pokora. Taoista nehodnotí druhé lidi, jestli jsou v něčem lepší nebo horší než on. Všechny soudy jsou relativní. Dokáže však pokorně uznat vlastní chybu nebo dát jinému za pravdu. Poklad pokory tak získává snadno ten, kdo se dobrovolně podřizuje řádu nebes a není domýšlivý.