Taoista.cz

Úsilí vládne osudu

Když se nám stane něco špatného, aniž bychom znali příčinu selhání, většinou to svádíme na osud. Málokdo si ale uvědomuje, že osud je podřízen úsilí, proto se nikdy nevzdávejte.

Rozvíjejte nejvyšší ctnost

Jaký žijeme život, to záleží z části na našem úsilí a z části na osudu. Všichni máme vyměřen určitý “poločas rozpadu”, to je dáno geneticky. Pro taoistu představuje souhrn takových daností (jako jsou například vrozené dispozice) osud. Úsilím je zase myšleno působení nejvyšší ctnosti (te). Ať už jde o pud sebezáchovy, silnou vůli nebo vytrvalost. Svůj osud (v naznačeném významu slova) nemůžeme ovlivnit. Ale každý, kdo rozvíjí nejvyšší ctnost (te), má možnost vyvinout úsilí, a tak se svým osudem pracovat. Může ho potkat ztráta, nemoc nebo jiná potíž, on však všechno překoná.

„Přemítal jsem, kdo mě to vlastně dostal do těchto konců, a nemohu na to přijít. Můj otec ani matka si jistě nepřáli mít ze mě chuďasa, nebe se klene nad všemi stejně a nikomu nestraní, země nás nese všechny stejně a nikomu nestraní, takže nevidím důvodu, proč by nebe a země zbídačily zrovna mě. Hledám, kdo to učinil, a nenacházím jej. A přece jsem takto skončil, přece jsem tu. Ó, osude!“

Zdroj: Čuang-c' - Vnitřní kapitoly

Úsilí řeklo Osudu: „Jak by tvůj vliv na věci mohl být větší, než můj? Jaký máš ty vliv na věci, že se chceš srovnávat se mnou? Ať žije člověk dlouho nebo zemře mlád, uspěje nebo ne, má vysoké postavení nebo nemá, je chudý či bohatý, to vše je v mezích mého úsilí.“

Zdroj: Lie-c' - Klasická kniha o dokonalé prázdnotě

(Ne)stane se jen to, co (ne)uděláte

Rozdíl mezi obyčejným člověkem a mudrcem je v tom, jak se dokáže vypořádat s těžkostmi. Ponořen v tao, bere si příklad v přírodě. Může se stát, že mravencům jejich mraveniště zaplaví voda, spálí lesní požár nebo je vyplení nějaký hmyzožravec - stejně vždy dokážou začít znova. Je to tím, že mají vrozené pravé úsilí. Člověku je toto úsilí taktéž vlastní, ale nechává se ve svém jednání ovlivňovat strachem a předpojatostí. Říká si: „Proč bych se měl snažit? Vždyť to nemá cenu.“ Tak se kvůli strachu ze selhání vzdává možnosti něco ve svém životě změnit k lepšímu - a právě změna je život! Ani trochu nám nepomůže, snažíme-li se sebezničujícím způsobem vymanit z hmotného světa. Virtuální realita, smyslové excesy ani lpění na jednotě nás nedokážou trvale osvobodit.

Je proti tao, vyčerpává-li někdo svého ducha všemožným usilováním o jednotu věcí, aniž pochopil, že věci jsou vlastně už dávno stejné! Tomu říkám - "ráno tři". Odkud se vzalo toto varování "ráno tři"? Byl jeden cvičitel opic, jenž krmíval své svěřenkyně čerstvými kaštany. Když jim oznámil, že budou dostávat ráno tři a navečer čtyři kaštany, opice se vztekaly. „Dobrá, budete tedy dostávat ráno čtyři kaštany a večer tři.“ To jim řekl a opice se zaradovaly. Přitom se vlastně nic nezměnilo, pojmenování ani skutečnost, ale využil toho, co se jim líbilo a co je zlobilo, a dosáhl tak svého.

Zdroj: Čuang-c' - Vnitřní kapitoly

Naše jednání by mělo vždy vycházet cele z tao. Jedině tak je možné rozvíjet nejvyšší ctnost te a vyvinout pravé úsilí. Nelpět na věcech, ale zároveň jimi nepohrdat - tomu se říká jít střední cestou. Osvícený se ze svých úspěchů dopředu neraduje a z neúspěchů nikoho zpětně neobviňuje, dokonce ani sebe - tak může být vskutku šťastný a spokojený, aniž by k tomu měl zjevný důvod.

„Mistře, jaké je vaše štěstí, že si můžete prozpěvovat při sbírání obilí?“ Lin Lie řekl s úsměvem: „Všichni lidé mají stejné důvody ke štěstí, ale oni se jich místo toho obávají.“

Zdroj: Lie-c' - Klasická kniha o dokonalé prázdnotě

Neobávejte se života, ať už vám přináší cokoliv - buďte si vědomi cesty (tao) a její nestrannosti. Život je jako dům, jehož základy (tj. osud) sice nezměníte, ale interiér si můžete zařídit podle svého. Vložte do toho pravé úsilí a nikdy to nevzdávejte!